Tarım Sigortası

Ekonomiye can veren tarım sektöründe üreticileri desteklemek, geçim kaynaklarında meydana gelecek riskleri güvence altına almak ve tarımsal üretimleri esnasında karşılaşabilecekleri muhtemel zararları telafi etmek amacıyla Devlet Destekli Tarım Sigortaları (TARSİM) ile çiftçilerimizin daima yanında, yakınında bulunmaktadır.

Tarım Sigortası Teminatları Nelerdir?

Devlet Destekli Tarım Sigortaları ile

 • Açık alanlarda yetiştiriciliği yapılan her türlü bitkisel ürünler,

 • Örtü altı sistemlerinde yetiştirilen ürünler, cam-plastik örtü, teknik donanım ve sera konstrüksiyonu ile yüksek tüneller,

 • Büyükbaş süt veya erkek besi sığırları ile koyun, keçi gibi küçükbaş hayvanlar,

 • Deniz ve iç sularda modern kültür balıkçılığı yöntemleri ile yetiştirilen su ürünleri,

 • Hindi, devekuşu, yumurtalık ve etlik (broiler) tavuklar ile civciv gibi kanatlı kümes hayvanları,

 • Aktif (arılı) ve plakalı arı kovanları teminat altına alınır.

Tarım Sigortası Temel Şartları Nelerdir?

Devlet destekli tarım sigortalarından yararlanabilmenin temel şartı; ürün, arazi ve hayvan varlıklarına ilişkin işletme kayıtlarının ilgili kayıt sistemlerinde güncel olmasıdır. Çiftçilerimiz Bakanlığın vermiş olduğu sigorta prim desteğinden ve diğer tarımsal desteklerden yararlanmak için ÇKS, TÜRKVET, SKS ve AKS gibi kayıt sistemlerine kayıtlı olmak zorundadır.

 • Bitkisel Ürünler ve Araziler: Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS)

 • Cam veya Plastik Seralar: Örtü Altı Kayıt Sistemi (ÇKS)

 • Büyükbaş, Küçükbaş Hayvanlar: Veteriner Bilgi Sistemi (TÜRKVET)

 • Su Ürünleri: Su Ürünleri Kayıt Sistemi (SKS)

 • Arılar ve Kovanları: Arıcılık Kayıt Sistemi (AKS)

 • Kanatlı Kümes Hayvanları: Kapalı Sistem, biyo güvenlik ve hijyen tedbirleri alınmış işletmeler,

 • Tarım sigortalarını geliştirmek amacıyla, üreticiler tarafından ödenmesi gereken sigorta priminin bir kısmı TC Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından sigortalı adına TARSİM'e ödenmektedir. Ürünler, riskler, bölgeler ve işletme ölçekleri itibariyle Devlet tarafından sağlanacak prim desteği miktarları, her yıl Bakanlığın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu tarafından belirlenir.

Tarım Sigortası Nasıl Alınır?

Düzenli Sigorta ile tarım sigortası teklif sayfamıza giderek tarım sigortası teklifinizi kısa sürede alabilirsiniz. Gerekli bilgilerinizi ve istenen bilgileri girerek kendinize en uygun tarım sigortası teklifinizi hemen alın.