Makine Sigortası

Makine Sigortası Nedir?

İşletme kayıtlarında bulunan ve deneme süreci tamamlanmış makinelerin çalışma esnasında ya da yenileme, temizleme, bakım gibi durumlarda beklenmedik ve ani bozulmaları veya döküm, montaj, kalıp, malzeme ve işçi kusurları sonucunda oluşan deformasyonlar, ihmal, tıkanma, ani soğuma ve ısınma dahil olmak üzere birçok risklere karşı makinelerdeki hasarları karşılayan mühendislik sigortası ürünüdür.

Makine Kırılma Sigortası Avantajları Nelerdir?

Makine kırılma sigortasının sağlamış olduğu birçok avantaj bulunmaktadır. Teminat kapsamında bir olay durumunda kaynaklanan kar kayıpları da poliçeye dahil edilmektedir. Tesisin tekrar açılmasına kadar geçen sürede kâr kayıplarının önüne geçilmesi sağlanmaktadır. Makine kırılma sigorta avantajlarından;

 • İşletme kazaları,

 • Malzeme ve işçiliğin kusurundan kaynaklanan zararları,

 • Çalışanların ihmali ve kusuru,

 • Alçak basınç nedeniyle oluşacak ezilme ve yırtılmalar,

 • Ani ısı artışlarından kaynaklanan zararlar,

 • Elektrik kaynaklı arızalar sonucu oluşan zararlar.

Bahsedebiliriz. Poliçede özellikle belirtilmemiş her türlü durum teminat kapsamında girmektedir.

Makine Kırılma Sigortası Teminatları Nelerdir?

Düzenli Sigorta sayesinde alacağınız makine kırılma sigortası ile işletmenizde kullandığınız makinelerin bozulması gibi birçok durumda sizi güvence altına alır. Makine kırılma sigortasının sağlamış olduğu teminatlar;

 • Yağlama Kusurları,

 • Kalıp ve İşçilik Kusurları,

 • Elektriksel Hasarlar,

 • Tıkanma,

 • İşletme Kazaları,

 • Yabancı Maddelerin Girmesi,

 • Buhar Kazanlarındaki Su Noksanlığı,

 • Su Çekiçlemesi,

 • Ani Olarak Isınma ve Soğumalar,

 • Alçak Basınç Nedeniyle Oluşan Ezilme ve Yırtılmalar,

 • Fırtına,

 • Kasırga,

 • Çalışanların İhmali, Kusuru veya Sabotajı.

Şu şekildedir.

Makine Kırılma Nasıl Alınır?

Düzenli Sigorta ile makine kırılma sigortası teklif sayfamıza giderek makine kırılma teklifinizi kısa sürede alabilirsiniz. Gerekli bilgilerinizi ve istenen bilgileri girerek kendinize en uygun Makine Kırılma sigortası teklifinizi hemen alın.