• Kasko Sigortası İçerisinde Hangi Teminatlar Yer Almalıdır?

  Poliçe limit doğrultusunda sunulmuş olan ana teminatlar zorunlu olan teminatlardır. Bunlar;

  • Aracı çarpma veya araca çarpılması,
  • Kısmi şekilde yangın sonucu,
  • Çalınma veya teşebbüs

  Ana teminatlar arasındadır. Bu teminatlar dışında sunulan, isteğe bağlı olan ek teminatları poliçeye eklemek tamamen size kalmış.

 • Kasko Sigortası Hangi Hasarlarda Devreye Girer?
  • Aracın karayollarında kullanılan motorlu veya motorsuz taşıtlarla çarpışmasında,
  • Hareket halindeyken sigortalının ya da aracı kullananın iradesi dışında araca sabit, hareketli bir cismin çarpması veya aracın böyle bir cisme çarpması, devrilmesi, düşmesi, yuvarlanması;
  • Üçüncü kişilerin kötü niyetle yaptıkları hareketler,
  • Aracın yanması,
  • Aracın veya araç parçalarının çalınması, çalınmaya teşebbüs edilmesi durumlarında oluşan hasarlar kasko sigortası ile teminat altına alınır. Bunların yanı sıra kaskonun teminat kapsamına ek teminatlar eklenebilir.
 • Kasko Poliçem Yurt Dışında Geçerli Midir?

  Kasko poliçesi yurt dışı teminatlı olarak satın alınırsa yurt dışında geçerli olacaktır.

 • Hasar Anında Ne Yapılmalıdır?
  • Hasar olduğu andan itibaren 5 gün içinde sigortacıyı haberdar etmek gerekmektedir. 
  • Gerekli kurtarma ve koruma önlemlerini almak gerekmektedir. 
  • Sigortacının talebi üzerine, rücu hakkının kullanılmasına yararlı olacak olayın ve zararın nedeni ile ilgili tüm bilgi ve belgeleri gecikmeksizin sigortacı ile paylaşmak gerekmektedir. 
  • Hasarın tahmini miktarını belirten yazılı bir bildirimi uygun süre içinde sigortacıya vermek gerekmektedir.
 • Kasko Sigortalarında Sigortalının Değişmesi Durumunda Ne Olur?

  Sigortacı değişikliği, yeni hak sahibi de sigortanın varlığını öğrendiği tarihten itibaren 8 gün içinde sözleşmeyi feshedebilir.

  Feshin hüküm ifade ettiği tarihe kadar geçen sürenin primi, gün esası üzerinden hesap edilir, fazlası geri verilir.

 • DASK Nedir?

  DASK, Doğal Afet Sigortaları Kurumunun kısaltılmış halidir, zorunlu olan deprem sigortası DASK güvencesi ile yaptırılmaktadır.

 • Deprem Sigortası Zorunlu mu?

  Deprem sırası ve sonrasında oluşabilecek doğal afetler sonucu olası kayıpları en aza indirmek için, tüm konut sahiplerinin yaptırması zorunludur.

 • Zorunlu Deprem Sigortasının Konut Sigortasından Farkı Nedir?

  DASK ve Konut sigortası arasındaki en büyük fark DASK’ın zorunlu olmasıdır. DASK’ın teminatı deprem ve sonrası doğal afetler sonucu hasarların karşılanması iken konut sigortasının teminatları daha geniş yelpazeye sahiptir.

 • Zorunlu Trafik Sigortası Teminatları Nelerdir?

  Zorunlu Trafik Sigortası'nın teminatları;

  • Maddi Zararlar,
  • Sağlık Giderleri,
  • Sürekli Sakatlık ve Destekten Yoksun Kalma (ölüm) şeklindedir.
 • Aracımı Sattım, Yeni Alıcıya Trafik Sigorta Poliçem Devir Olabilir Mi?

  Trafik poliçelerinde araç satışı olduğu zaman poliçe yeni alıcıya geçmez. Araç sahibi mevcut poliçesini iptal ettirir ve kalan gün kadar prim iadesini alır. Yeni alıcı kendi adına aracın tescil tarihine göre yeni bir poliçe tanzim ettirir.

 • Konut Sigortası Hasar Ödemesi Nasıl Yapılır?

  Siz hasar bildirimi yaptıktan sonra eksper atama, evrak inceleme ve hasar tazminatı ödemesi süreci başlar. Sigorta şirketinin, hasar ihbarı ve oluşan hasara göre sigortalının belgeleri teslim etmesinden itibaren en geç 15 gün içinde hasarı ve tazminat tutarını belirleyip sigortalıya bilgi vermesi gerekir.

 • Yabancı Plakalı Araca Trafik Poliçesi Yapmanın Şartı veya Sınırlaması Var Mı?

  Aracın yabancı plakalı olması halinde sigortalının pasaport ve araç ruhsatı yeterlidir. Kişinin yabancı ama aracın Türk plakalı olması halinde vergi numarası veya yabancı kimlik numarası zorunludur.