Bireysel Emeklilikte Fon Tavsiyeleri

14.01.2022

Bireysel emekliliğin zorunlu hale gelmesiyle beraber katılımcı sayısı bir hayli artmıştır. Fakat bireysel emeklilik sigortasına giriş yapan çoğu vatandaş sistemin işleyişini bilmemektedir.

Sistem, temelde bir tasarruf amaçlı sigortası olduğundan dikkat edilmesi gereken tek nokta fonların yönetilmesidir. Emeklilik fonlar üzerinden hesaplamalar ile ödemeler yapılmaktadır.

Bu sebeple sigorta sürecinin fonlarla nasıl işlediği ve hangi fona yatırım yapılması gerektiğini bilmesi önemlidir.

BES Fonları nelerdir?

Tercih etmiş olduğunuz fonlara bir sınır olmadan yatırım yapabilirsiniz. Birden fazla fon da seçebilirsiniz. Belirlenen prim tutarı farklı fonlar arasında paylaştırılır. Fonlara yatırılmış tutar yıl içinde en fazla 6 kere değiştirilebilir. Fon, tutar değişikliği yapılırken kısa süre kısıtlamasına dikkat edilmelidir. 

Sigorta şirketleri arasında farklılık göstermekle beraber, BES kapsamında sunulan fonlar;

  • Katılım fonu: Kira sertifikaları, katılım hesapları, ortak paylar, altınların piyasa araçlarının oluşturduğu fon çeşididir.
  • Hisse senedi fonu: En az %80’lik kısmı yerli ve yabancı ihracatçıların paylarını oluşturmaktadır.
  • Karma fon: En az %20’lik oranda olan, borçlanan araçları, altın gibi kıymetli emteanın ikisinden oluşmuş karma fondur.
  • Katkı fonu: Katılan kişi adına ödenmiş katkı payının değerlendirmesinin yapıldığı fondur.

Arasında en çok kullanılanlardır.

BES Kapsamı içerisinde hangi fon seçilmelidir?

Fonları açıklamalarından da anlaşıldığı gibi fon yönetiminde süreçte konuya hâkim olmayanlar için zorlu bir süreç olabilir. Fon yönetim süreci hakkında fazla bilgiye sahip değilseniz anlaştığınız sigorta şirketinden yardım istemeniz gerekebilir. Bu süreçte aşağıdaki tavsiyelere dikkat ederek kendinize uygun fonu tercih edebilirsiniz.

  • Uzun vadeli kalacaksanız, emeklilik yaşı ve prim süresinin dolmasına vakit varsa tek fon yerine birden fazla fona yönelmek iyi olacaktır.
  • Tek fon üzerinden yatırım yapmaktan kaçınmalısınız.
  • Hangi fonu seçerseniz seçin belirli riskleri olduğunu unutmamalısınız.

Bu doğrultularda birikimleri değerlendirmek amacıyla risk raporlarına göre kendinize uygun fonları seçebilirsiniz. Fon seçimlerinden sonra düzenli şekilde kontrol ederek sürecin dışında kalmamalısınız. 

Diğer Bloglar